Simonis B.V.
Doetinchemseweg 65
7007 CB Doetinchem
The Netherlands
+31 314 333 700
info@simonisbv.nl

Disclaimer

Disclaimer voor https://www.simonisbv.nl/

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.simonisbv.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door Simonis B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Simonis B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Simonis B.V..

Geen garantie op juistheid

Simonis B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Simonis B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.simonisbv.nl/ op deze pagina.

 

Simonisbv.nl uses cookies (and other techniques) to make sure that you experience our website as good as possible. If you continue to use our website we assume that you agree.

/ Read more

Share

Share this page!

Google+
Share on WhatsApp